Dorpsbelangen Burgum zoekt nieuwe collega’s!
 
Het bestuur van de Dorpsbelangen Burgum behartigt de belangen van dorp, inwoners en is onder meer de schakel tussen dorp en overheidsinstanties, zoals gemeente en provincie. Hierbij kan het gaan om het bestemmingsplan, bouw van (huur-) woningen, dorpsvernieuwing, straatverlichting, informatieborden, overlast, verkeersveiligheid, het behoud van voorzieningen in ons dorp, groenvoorziening, herbestrating en riolering. Als de gemeente belangrijke zaken heeft die de inwoners van Burgum aangaan, neemt zij contact op met het bestuur van Dorpsbelang.
 
Omdat een aantal bestuursleden (moeten) stoppen, waaronder Piet Bruining, zijn wij op zoek naar een drietal nieuwe bestuursleden, namelijk:
een secretaris;
een voorzitter;
iemand die zich bezighoud met PR/communicatie.
 
Lijkt het je leuk om mee te denken en wil je je actief inzetten in het belang van Burgum en haar bewoners? Stuur dan even een mailtje naar: info@dorpsbelangenburgum.nl
Wil je meer weten over Dorpsbelangen Burgum kijk dan op onze website https://dorpsbelangenburgum.nl
 

U kunt hier de volgende documenten downloaden:

Onderstaande  bestuursleden zijn allen indirect te bereiken via:

Vereniging voor Dorpsbelangen Burgum
Roggegers 19
9251 TL Burgum

Makkelijker kunt u een e-mail sturen naar info@dorpsbelangenburgum.nl of het contactformulier hieronder gebruiken.

Contactgegevens bestuursleden:

Baukje van der Wal – Secretaris en contactpersoon
06 – 28 69 60 80

Ronald Zijlstra – waarnemend voorzitten
06 – 55 37 53 11

Richine Postma

06 – 12 40 29 42

Lammert de Jong
06 – 55 716 608

Alina Wouda
06 – 42 28 13 51

Aukje Dillema
06 – 30 20 72 89

Willem Spoelstra – Penningmeester